pozadie 15 o projekte

pozadie 15 o projekte

Dokumenty na stiahnutie

 

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie RD2 (PDF, 0,9 MB)

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie RD4 (PDF, 0,9 MB)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutia na rodinné dvojdomy RD2 a RD4 (lokalita G).

 

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie SO-01 (PDF, 0,6 MB)

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie SO-02 (PDF, 0,6 MB)

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie SO-03 (PDF, 0,6 MB)

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie SO-04 (PDF, 0,6 MB)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutia na rodinné domy SO-01, SO-02, SO-03 a SO-04 (lokalita B2).

 

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie (PDF, 0,4 MB)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie - prístupová cestná komunikácia s chodníkmi (lokalita F).

 

pdf_iconStavebné rozhodnutie (PDF, 1,7 MB)

Stavebné povolenie na Tri rodinné dvojdomy  (lokalita G).

 

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie (PDF, 0,5 MB)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavebné objekty SO 201 - NN rozvody - domové prípojky a SO 601 - STL Plynovod a prípojky (lokalita B5).

 

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie (PDF, 0,5 MB)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavebné objekty SO 401 - Vodovod, SO 501,502 Jednotná kanalizačná sieť (lokalita B5).

 

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie (PDF, 0,4 MB)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavebné objekty SO 201 - NN rozvody - domové prípojky (lokalita G).

 

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie (PDF, 2,4 MB)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na vodovod SO 401 a kanalizačnú sieť SO 501  (lokalita G).

 

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie (PDF, 4,8 MB)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavebný objekt SO 601 - STL Plynovod a prípojky (lokalita G).

 

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie (PDF, 3,2 MB)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie - prístupová cestná komunikácia pre lokality C1, C2, D1-D2.

 

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie (PDF, 0,5 MB)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavebný objekt SO 601 - STL plynovody a prípojky (lokalita F).

 

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie (PDF, 2 MB)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavebné objekty SO 205, 305 a 405 - verejné osvetlenie.

 

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie (PDF, 2 MB)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavebné objekty SO 206, 306, 406 - NN rozvody.

 

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie (PDF, 2,2 MB)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutia na stavebné objekty SO 201, 202, 301, 302, 401, 402, 101, 102, 801, 802 - kanalizácia a vodovod.

 

pdf_iconPrávoplatné kolaudačné rozhodnutie (PDF, 2,6 MB)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutia na stavebné objekty SO 203, 303, 403 - STL plynovod.

 

pdf_iconVšeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 16/2013 (PDF, 4,9 MB)

Zmeny a doplnky ÚP v rámci riešených územných lokalít Pršianska terasa

 

pdf_iconVšeobecne záväzné nariadenia mesta Banská Bystrica č.15/2008 (PDF, 0,3 MB)

Stavebné pozemky sú schválené Územným plánom zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica, regulatívy jednotlivých územných lokalít sa nachádzajú vo dvoch platných VZN Mesta Banská Bystrica, a to č. 152/2005 a č. 15/2008.

 

pdf_iconVšeobecne záväzné nariadenia mesta Banská Bystrica č.152/2005 (PDF, 0,2 MB)

 

Územný plán PRŠIANSKA TERASA (JPG, 2 MB)

lokalita Na Vrchy, Vlčia Jama, Piesky

 

Developer

developer

 

Staviame pre Vás!

profinex staving RGB priesvitné

Ďalší partneri:

magio logo vet