pozadie 15 o projekte

pozadie 15 o projekte

Základné informácie

Celková výmera nášho projektu PRŠIANSKA TERASA predstavuje cca 32 ha pozemkov. Príprava tohto územia do podoby potrebnej pre individuálnu výstavbu je rozdelená do niekoľkých etáp. Rodinný dom si tu môžete postaviť podľa vlastného projektu do výšky max. 2NP pri max. 50% zastavanosti pozemku bez časového obmedzenia Vašej výstavby.

V súčasnosti sú v rámci 1. a 2. etapy predaja pozemkov v územných lokalitách C1-C2, D1-D2, F, G, B3-B5 zrealizované všetky IS (voda, elektrika, plyn, splašková kanalizácia), spevnené prístupové cesty s chodníkmi a verejným osvetlením. Viacerí klienti daných etáp predaja dokončili, či začali výstavbu svojho rodinného domu, mnohí klienti už bývajú v novopostavenom rodinnom dome.

Na ostatných územných lokalitách priebežne pracujeme v zmysle zabezpečenia projektovej a inžinierskej činnosti.

Aktuálne ponúkame predaj nových rodinných domov v štandardnom vybavení vrátane pozemku pre Vašu záhradu!

Viac info v Klientskom centre.

Našim klientom bezplatne poskytujeme kompletný právny servis a poradenstvo, polohopis-výškopis ponúkaných pozemkov, orientačný inžiniersko-geologický prieskum lokality, podklady z územnoplánovacej dokumentácie. Samozrejmosťou je geodetom vyhotovený Vytyčovací protokol a odovzdanie technických parametrov zrealizovaných odbočiek IS.

Stavebné pozemky celého územia sú schválené Územným plánom zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica, regulatívy jednotlivých územných lokalít sa nachádzajú v platných VZN Mesta Banská Bystrica, a to č. 152/2005, č. 15/2008 a č.16/2013.

Viac informácií získate v našom Klientskom centre alebo na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Developer

developer

 

Staviame pre Vás!

profinex staving RGB priesvitné

Ďalší partneri:

magio logo vet