Petícia za vybudovanie prepojenia ciest

Petícia za vybudovanie prepojenia ciest

Vážení obyvatelia Pršianskej terasy,

touto cestou by sme Vás chceli informovať o iniciatíve členov občianskej rady Pršianska terasa, ktorí spustili petíciu za vybudovanie prepojenia ciest III/2415 (Sládkovičova ulica  – Kremnička) a III/2416 (Pršianska Terasa), teda za dobudovanie prístupovej cesty do lokality Pršianska terasa.

Petíciu je možné podpísať v kaviarni „Nebuď Labuť“, počas otváracích hodín PO – NE: 1600 – 2200 hod alebo on line : www.peticie.com/cesta_na_prsiansku_terasu